Infrastruktur Jalan

DATA KONDISI INFRASTRUKTUR JALAN DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA

NO
URAIAN
SATUAN
TAHUN
KET
2016
2017
2018*
1 JALAN NASIONAL Km 25,99 25,99 39,50  
  a. Kondisi Baik Km 25,99 25,99 11,45  
  b. Kondisi Sedang Km 0,00 0,00 27,45  
  c. Kondisi Rusak Ringan Km 0,00 0,00 0,60  
  d. Kondisi Rusak Berat Km 0,00 0,00 0,00  
             
2 JALAN TOL Km 39,00 39,00 39,00  
  a. Kondisi Baik Km 39,00 39,00 39,00  
  b. Kondisi Sedang Km 0,00 0,00 0,00  
  c. Kondisi Rusak Ringan Km 0,00 0,00 0,00  
  d. Kondisi Rusak Berat Km 0,00 0,00 0,00  
             
3 JALAN PROVINSI Km 135,73 125,83 125,83  
  a. Kondisi Baik Km 135,73 125,83 125,83  
  b. Kondisi Sedang Km 0,00 0,00 0,00  
  c. Kondisi Rusak Ringan Km 0,00 0,00 0,00  
  d. Kondisi Rusak Berat Km 0,00 0,00 0,00  
             
4 JALAN KABUPATEN Km 715,60 715,60 918,72  
  a. Kondisi Baik Km 650,26 621,38 719,20  
  b. Kondisi Sedang Km 20,41 26,13 40,98  
  c. Kondisi Rusak Ringan Km 17,32 24,80 68,15  
  d. Kondisi Rusak Berat Km 27,61 43,29 90,39  
             
5 JALAN DESA Km #N/A 337,85 #N/A  
  a. Kondisi Baik Km #N/A 224,85 #N/A  
  b. Kondisi Sedang Km #N/A 38,85 #N/A  
  c. Kondisi Rusak Ringan Km #N/A 39,54 #N/A  
  d. Kondisi Rusak Berat Km #N/A 34,61 #N/A